Home

Bemutatkozás - Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Üdvözöljük a Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék weblapján!

 

Bővebb információért kattintson ide!

 

A Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéke a hazai geográfusok képzésében a geoinformatika és részben a geomorfológia specializációk gondozásáért és kutatói-oktatói utánpótlásáért felel. 2022-től indult el legújabb képzésünk, a geoinformatika MSc. A Tanszék  a BSc és MSc, valamint a PhD szintű képzésekben vesz részt a Földtudományi Intézeten belül, mindemellett a Biológiai és Ökológiai Intézet és a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar képzéseiben is szerepet vállal.

Tanszékünk kezdeményezéseként indítottuk és 2010 óta szervezzük és lebonyolítjuk az országos Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítást. A konferencia az elmúlt években nemzetközivé vált, a növekvő számú külföldi vendég nyomán több angol nyelvű szekciót is biztosítunk a résztvevők számára.

Kutatásaink többsége „A lito- és hidroszféra természetes és antropogén folyamata” c. doktori program keretei között valósul meg, amit a Tanszék nevének megfelelően két fő irány határoz meg: a természetföldrajz és a geoinformatika.

 • A természetföldrajzi kutatások visszanyúlnak Kádár László, majd Borsy Zoltán idejére, és napjainkig fontos elemét képezi a vizsgálatainknak. A Tanszékhez tartozik a Komplex Környezetvizsgáló Laboratórium és egy nemzetközi szinten is egyedülálló szélcsatorna és folyóvizes terepasztal.

 

 • A geoinformatikai kutatási irány jól illeszkedik a már meglévő tudásanyaghoz, és módszertanával biztosítja a számszerűsíthető eredményeket, melyek ma már a tudományos kutatások elengedhetetlen elemei. Ehhez több nagypontosságú GPS, mérőállomás és drón, valamint két térszkenner és egy spektrométer áll rendelkezésünkre

 

Főbb kutatási tevékenységeink:

 

 • ártéri üledékek lerakódásának törvényszerűségeinek a feltárása;   
 • talajok szélerózió-érzékenysége;
 • az Alföld felszínfejlődésének a vizsgálata;
 • az alföldi folyók mederváltozásainak vizsgálata;
 • digitális domborzatmodellek összehasonlító elemzése;
 • módszertani vizsgálatok a drón alapú ortofotók és digitális felszínmodellek készítésében;
 • tetőfedő anyagok azonosítása távérzékelt adatokkal;
 • objektumok (épületek, tetősíkok, töbrök, ártéri formák) kinyerése légi lézerszkennelt állományokból;
 • a tájanalízis kvantitatív lehetőségeinek a vizsgálata;
 • gépi tanulás (machine learning) és mélytanulás (deep learning) alkalmazása a feldolgozásokban.

 

Tanszékünk tevékenységét mind az oktatás, mind a kutatás terén a legújabb kihívásoknak való minőségi megfelelés határozza meg. A jövőben is az új módszerek kidolgozása, valamint technológiák elsajátítása és alkalmazása a célunk.

 

Dr. Szabó Szilárd, tanszékvezető


 

Updated: 2022.09.01.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.