Szabó György CV

Név: Dr. Szabó György
Beosztás: tanszékvezető egyetemi docens
Elérhetőség: 
•    Email: ,
•    Telefonszám /(mellék): 22128
•    Iroda: M218
•    Fogadóóra: kedd 14-15 óra, szerda 15-16 óra

Végzettség:         1989 okleveles biológia-földrajz szakos tanár, 1998 angol-magyar földrajz szakfordító
Tudományos fokozatok: PhD (1999), habilitáció (2010)
 

Alapképzésben tartott órák megnevezése:
•    Talajföldrajz,
•    Élet- és talajföldrajz,
•    Regionális környezetvédelem,
•    A világ természetiföldrajza,
•    Talajvédelem,
•    Általános környezetvédelem,
•    General Environmental Protection,
•    Soil Protection,

Mesterképzésben tartott órák megnevezése:
•    Környezeti rendszerek, környezetföldrajz,
•    Környezeti rendszerek, környezetföldrajz gyakorlat,
•    Az ágazati tervezés környezetvédelmi vonatkozásai,
•    Magyarország környezetvédelme,
•    Magyarország környezetvédelme gyakorlat
•    Environmental Systems Environmental Geography
•    Environmental Systems Environmental Geography practice

PhD képzésben tartott órák megnevezése:
•    A szomszédos országok környezetvédelem
•    Települési környezet

Témavezetőként vállalt szakdolgozati (BSc) témák:
•    A precíziós mezőgazdaság környezetvédelmi vonatkozásai
•    Az illegális hulladéklerakás hazai helyzetének vizsgálata
•    A globális klímaváltozás hatásai a hazai mezőgazdasági termelésre

Témavezetőként vállalt diplomamunka (MSc) témák:

•    A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos lakossági attitűd vizsgálata egy szabadon választott magyarországi településen
•    A talajvíz szennyezettségének vizsgálata egy hazai településen
•    A talajvíz mezőgazdasági eredeti nitrátszennyezésének vizsgálata intenzív műtrágyázás alatt álló területen

Témavezetőként vállalt PhD témák:
•    Natura 2000 területek komplex vizsgálata alföldi mintaterületeken
•    Egy hazai, vagy határon túli település környezeti állapotának vizsgálata
•    Analyzing the impacts of climate change on water resources in different sample areas 

Jelenlegi kutatási témák, amire a pályázati és publikációs tevékenység leginkább fókuszál:
•    mezőgazdasági eredetű talaj és talajvízszennyezés, 
•    a megújuló energiaforrások környezeti hatásainak vizsgálata, 
•    a magyarországi lakosság környezettudatosságának vizsgálata. 

Kutatási pályázatokban való részvétel az elmúlt 10 évben:

•    ERASMUS oktatói mobilitás pályázat (2011) Norvégia Bergeni Egyetem
•    TEMPUS Rövid tanulmányút (2013) "Raising awareness of protection of the environment”, Korinthos, Görögörszág, 22-26 April, 2013.
•    ERASMUS oktatói mobilitás pályázat (2014) Norvégia Bergeni Egyetem
•    TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 (2013-2014) (DEnzero) Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával (a támogatás összege 498 939 ezer Ft) (résztvevő)
•    OTKA nyilvántartási szám: K 116595 (2016-2018) A társadalmi tanulási folyamatok szerepe a megújuló energiahordozókkal kapcsolatos ismertekben két magyarországi megye esetében (a támogatás összege 16275 ezer Ft) (résztvevő)
•    NFFÜ (Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.) Szakértői pályázat (2016-2017) a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése”, valamint a „Környezetbarát termelési technologiák” tárgyú pályázati felhívással kapcsolatos műszaki szakmai szakértői értékelő feladatok ellátására (szakértő)
•    ERASMUS oktatói mobilitás pályázat (2017) Norvégia Bergeni Egyetem
•    KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 „Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) továbbfejlesztése” c. kiemelt projekt (a támogatás összege 400 millió Ft) (résztvevő) (2016-2019)
•    EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult Program” Debreceni Egyetem, (a támogatás összege 3 667 973 990 Ft) (2016-2022) (résztvevő)
•    EFOP-3.4.4-16-2017-00023 „Az MTMI szakokra való bekerülést elősegítő innovatív programok megvalósítása a Debreceni Egyetem vonzáskörzetében” Debreceni Egyetem, (a támogatás összege 782 367 735 Ft) (2016-2022) (résztvevő)
•    EFOP-3.4.3-16-2016-00021 „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” Debreceni Egyetem, (a támogatás összege 3 928 527 035 Ft) (2016-2021) (résztvevő)

Tudományos kapcsolatok:
•    University of Bergen, Department of Geography, Bergen, Norvégia
•    II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász, Ukrajna
•    University of Aveiro, Department of Economics, Management, Industrial Engineering and Tourism, Aveiro, Portugália

Tudományos közéleti szerep:

Intézményi tagság

•    2002 óta titkára a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskola Programtanácsának.
•    Tagja a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán a Gazdasági Bizottságnak (megbízatás időtartama: 2005-2008, 2009-2012, 2013-2016, 2017-2020).
•    2015 óta tagja a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Tanácsának

Tagság regionális szervezetekben

•    2004-2006 között tagja volt az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség „Élhető környezet” munkabizottságának. 
•    2009. január 1. óta elnöke a DAB Környezettudományi Szakbizottságán belül a Tájföldrajzi Munkabizottságnak.
•    2017 óta tagja a Hajdú-Bihar Megyei Éghajlatváltozási Platformnak

Tagság országos, akadémiai testületben, szerkesztőbizottságban

•    1994 óta tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak 
•    1999-2004 között titkára volt az MTA Földrajzi Bizottságai Oktatási Albizottságának.
•    2000 óta köztestületi tagja az MTA Földtudományok Osztályának.
•    2002 óta tagja az MTA Földrajz II. Tudományos Bizottság Táj és környezetföldrajzi Albizottságának.
•    2004-2006 között és 2008-2012 között tagja volt, 2019 óta újra tagja a Magyar Földrajzi Társaság Választmányának. 
•    2005-2008 között tagja volt az MTA Földtudományok Osztálya, Földrajz II. Tudományos Bizottságának.
•    2006 óta tagja a Földrajzi Közlemények tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának.

A tudományos/szakmai tevékenységgel kapcsolatos elismerések, kitüntetések, díjak:

•    2005-ben a Magyar Földrajzi társaságtól megkapta a Pro Geographia kitüntetést.
 

Frissítés dátuma: 2021.02.12.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.