Csorba Péter CV

Név: Dr Csorba Péter
Beosztás: egyetemi tanár

2003-2016 között a Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék vezetője, 2004-2008 között TTK oktatási dékánhelyettes, 2010-2013 között Tudományegyetemi Karok elnökhelyettes, 2013-2014 között a Debreceni Egyetem tanárképzési főigazgatója.

Elérhetőség:
•    Email:
•    Telefonszám /(mellék): 22743
•    Iroda: 217
•    Fogadóóra: hétfő: 10-12, szerda 14-16 
Tanulmányok: 1972-1977: Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK
Végzettség: középiskolai földrajztanár- közművelődési és népművelési előadó
Tudományos fokozatok: 1980: egyetemi doktorátus, 1988: földrajztudomány kandidátusa (1999: PhD-vé átminősítve), 2001: habilitáció, 2008: az MTA doktora
Kutatási terület: tájföldrajz, tájökológia

Alapképzésben tartott órák megnevezése:

 • Európa természetföldrajza
 • Kontinensek tájai II.

Mesterképzésben tartott órák megnevezése:

 • Tájvédelem Európában
 • Táj- és környezeti tervezés
 • Tájelemzés

Témavezetőként vállalt szakdolgozati (BSc) témák:
A tájkarakter kutatások hazai és külföldi eredményei

Témavezetőként vállalt diplomamunka (MSc) témák:
Egy magyarországi mintaterület tájkarakterének térképezése
Tájértékelési módszerek összehasonlító elemzése

Jelenlegi kutatási témák, amire a pályázati és publikációs tevékenység leginkább fókuszál:
A tájkutatás Angliában és Skóciában az ezredforduló éveiben kezdett legújabb irányzata a táji megjelenés minél objektívebb értékelésére irányul. 2016-ban Magyarországon is elkezdődött egy tájkarakter kutatási projekt. A természetföldrajzi adottságok, az éghajlatváltozás és az antropogén tájalakító hatások figyelembe vételével elkészült egy országos tájkarakter térkép, majd 4 hazai mintaterületen az országos típusokat altípusokra és mozaik-együttesekre bontottuk. Én a Tiszazug kistáj mintaterületi felelőse voltam/vagyok. A terepi felmérések mellett fontos volt a helyi lakosok és szakértők véleményének megismerése. Ennek érdekében volt egy online kérdőíves felmérés (104 válaszadóval) és volt 4 -részben online - műhelytalálkozó (workshop). A projekt végcélja az, hogy a szakértők és a lakosok véleményére alapozva, áttekintve az uniós agrártámogatási rendszert is, javaslatokat fogalmazzunk meg a legjellemzőbb, legértékesebb tájkarakter típusok és altípusok megőrzésének, fejlesztésének módjára, lehetőségeire. A projekt lehetőség szerint jogi kötelezettségeket is elő kíván írni, hogy a tájvédelem milyen tájkarakter típusokra terjedjen ki.

A kutatás jelenleg a következőkre fókuszál:

 • az éghajlatváltozás várható tájföldrajzi következményei
 • az országos tájkarakter típusterületek lehatárolása
 • a Tiszazug tájtörténete
 • a Tiszazugban élők véleményének megismerése
 • a Tiszazug tájkarakter altípusainak térképezése
 • a Tiszazug tájkarakter altípusainak és mozaik-együtteseinek értékelése, térinformatikai megjelenítése
 • a tiszazugi és a többi mintaterület anyagainak összehangolása
 • az országos típusok és típusterületek fotódokumentációjának összeállítása.

Tudományos és közéleti tagságok: MTA X. Osztály Természetföldrajzi Tudományos Bizottság elnöke, DAB Földtudományi Szakbizottság elnöke

Kitüntetések, ösztöndíjak: Pro Geographia, 1990-1992, ill. 1997: Humboldt Ösztöndíjas vendégkutató a Münsteri Egyetemen (Németország)
Tanulmányutak: 1980:Nagy Britannia, 1982:Szovjetúnió, 1983:Finnország, 1985:Lengyelország, 1987:Németország, 1991:Németország, 1992:Dánia, 1994:Szlovákia, 1995:Dánia, 1995:Franciaország, 1997:Szlovákia, 1998:Dánia, 1998:Olaszország, 1999:Spanyolország, 2000:Nagy–Britannia, 2001:Belgium-Hollandia-Luxemburg, 2001:Svédország-Észtország, 2002:Ausztria-Svájc, 2003:Szlovénia-Horvátország, 2003:Ausztria-Olaszország, 2004:Norvégia, 2005:Portugália, 2005:Ausztria-Olaszország, 2006:Svájc-Olaszország, 2010:Belgium, 2010:Németország, 2011:Németország, 2011:Portugália, 2012:Ausztria, 2014:Olaszország, 2015:Belgium    

Frissítés dátuma: 2021.02.15.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.