Eredmények és tervek

2017, szeptember 26 - 08:56
A Debreceni Egyetem műszaki képzéseinek fejlesztéséről, az intézmény pályázati tevékenységéről, a felvételi eredményekről, valamint az egészségipari együttmüködésekről is volt szó a Debreceni Egyetem Szenátusának csütörtöki ülésén.

A testület ellenszavazat nélkül, egyenként elfogadta a korábbi szenátusi ülés és a nyáron lezajlott elektronikus szavazások jegyzőkönyveit a Debreceni Egyetem Szenátusának szeptember 21-ei ülésén.

Vezetői beszámolójában Szilvássy Zoltán rektor elmondta: az intézmény következő lépése egy négyes együttműködés megkötése lesz a Lomonoszov Egyetemmel, a moszkvai műszaki egyetemmel és a Roszatom saját egyetemével a Debreceni Egyetem megalapítandó nukleáris mérnöki karról. A programhoz kapcsolódva a műszaki szakok mellett speciális oktatásra is szükség lesz, így atomenergetikai szakjogászok, környezetvédelemmel, hatósági eljárásokkal foglalkozó szakembereket fognak képezni.

- Az atomenergetikai mellett a Roszatom healthcare szekciója is tárgyalásokat folytat az egyetemmel. Berényi Ervin professzor vezetésével készítik elő az orvosi felhasználású izotópok gyártására vonatkozó együttműködést, az egészségipart érintő együttműködés másik része pedig a gyógyturizmusra vonatkozik, utóbbiról is folyamatos az egyeztetés – sorolta Szilvássy Zoltán.

A rektor bejelentette, hogy a Zeneművészeti Kar kari tanácsa szeptember 19-ei ülésén dékáni pályázatokat rangsorolt, ennek alapján október 1-jétől Lakatos Péter látja el a karon a dékáni feladatokat.

Szilvássy Zoltán két újabb kabinet felállításáról is beszámolt: a Paks kabinet létrehozását Süli János miniszter javasolta az egyetem évnyitóján, s rögtön el is fogadta a felkérést a részvételre a testület munkájában. A térítéses orvosképzés kapacitásainak növelésére is önálló kabinetet hoz létre az intézmény, melyben Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, Berényi Ervin, a Klinikai Központ elnöke, Tőzsér József egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes és Jenei Attila, a Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ igazgatója dolgozik majd együtt.

Bács Zoltán kancellár a MinDEn a számok tükrében című kiadványt ajánlotta a Szenátus tagjainak, melyben objektív adatok mutatják be az intézmény elmúlt évekbeli teljesítményét: a hallgatói létszámok alakulását, gazdálkodási, kutatási adatokat és eredményeket, illetve felhívta a figyelmet a megújuló Vezetői Információs Rendszerre, amely számos olyan adattal tud szolgálni, amelyek fontosak lehetnek taktikai és stratégiai döntések megalapozásában kari szinten is.

- A pályázatokat tekintve túl vagyunk az elmúlt év pályázati szakaszán, amikor a pályázatírásban, beadásban és bírálatokban, szerződéskötések munkáiban volt dömping. Kimondhatjuk, hogy a Debreceni Egyetem kiemelkedően eredményes tudott lenni, már most mintegy 20 százalékkal több forrást nyert el az intézmény, mint a 2007-2014-es időszakban összesen, így pozitívan tekinthetünk a jövőbe, de tudni kell, hogy nagy és felelősségteljes munka következik a megvalósítások időszakában – hangsúlyozta a kancellár.

Bács Zoltán beszélt az elmúlt hetek sajtóhíreiről, a szenátus által elfogadott Civis Honoris Causa cím kapcsán kialakult megnyilvánulásokról.

- A Debreceni Egyetem mindannyiunk közös munkahelye. Nyilvánvaló, hogy egy ekkora intézményben különböző nézetek, vélemények, illetve érdekek vannak, de azokat – amióta én közel 30 éve az egyetemen vagyok – mindig is belül vitattuk meg, akármilyen időszak volt és mindig képesek voltunk a feladatra koncentrálva együtt dolgozni. Egyetemként döntéseinket nem politikai síkon, hanem oktatási, tudományos és gazdasági érdekek mentén hozzuk meg. A döntéseket – bármilyen testületről, vagy közösségéről legyen is szó – belül kell közölni és közvetíteni. Véleményem szerint a mostani ügynek nem lehet erkölcsi győztese, remélem, hogy visszatérünk az igazi feladatokhoz  – fogalmazott Bács Zoltán.

Szilvássy Zoltán rektor hozzáfűzte: mivel több tanszék is úgy nyilatkozott, hogy nem tudott azonosulni az egyetem legfőbb döntéshozó testületének döntésével, s ennek nem volt világos az oka, így a rektori tanács döntése szerint felkérte a kabinetfőnököt, hogy tárja fel a kialakult helyzet hátterét.

Mészáros József kabinetfőnök elmondta: az ügy feltárása folyamatban van, a csoportos találkozó után egy nappal később a személyes megbeszélés lehetőségét is felajánlotta az érintetteknek. Reméli, a tanszékek dolgozói is érdekeltek a felkorbácsolt hangulat békés lecsillapításában.

- Ez egy munkahely, és a Debreceni Egyetem egy piaci szereplő a diákokért és az oktatási, kutatási forrásokért folytatott versenyben, ezért is nagyon szomorú, hogy negatív hírek kerülnek az intézményről a köztudatba. Az ügy tisztázása érdekében a Rektori Tanács megbízásával kértem az érintett karok vezetőit, hogy kapcsolatba léphessek az érintett dolgozókkal. Csütörtök reggel 8-kor találkoztam az érintett munkatársakkal. A résztvevők a négyszemközti megbeszélés helyett egy közös megbeszélés mellett döntöttek, és a többség írásban válaszolt. A hangulatról sokat elárul, hogy megvádoltak azzal, hogy az egyetem rögzíti a dolgozók érkezését, és a felvétel felhasználásra kerül ellenük, valójában azonban az egyik kereskedelmi televízió forgatási engedély hiányában, a portaszolgálat jelzése ellenére forgatott az épületben. Bár a vizsgálat még nem ért véget, az már kiderült, hogy a tanszéki véleménynyilvánítás formája minden tanszék esetében más és más volt. Egy közös vonása volt az eseteknek: egyik tanszéken sem ismertették a szenátusi döntés előterjesztését és indokait. A dokumentumokat és információkat nem kérték egy szenátusi tagtól sem. A vizsgálat befejezése után a rektor felé megteszem a javaslatomat – tájékoztatta a szenátust Mészáros József kabinetfőnök. 

Szilvássy Zoltán rektor megjegyezte: az egyetem néhány oktatója sokakat megtévesztve az intézmény vezetése ellen támad, azonban az egyetem vezetése nem határolódik el oktatóitól, nem támad rá munkatársaira. A vizsgálati eljárást követően bízik benne, hogy az intézményben dolgozók nyugodt körülmények között végezhetik feladataikat.

Pintér Ákos általános rektorhelyettes a műszaki képzés fejlesztésének új fejleményeiről számolt be, kiemelve, hogy folyamatban van és eredményes a rektorközvetlen Mechatronikai és Villamosmérnöki Intézet szakembergárdájának toborzása. Pintér Ákos a külügyekről szólva tájékoztatást adott Massimo Rustico, Olaszország nagykövetének, valamint David Kostelancik, az Amerikai Nagykövetség követtanácsosi rangú ideiglenes ügyvivőjének jó hangulatú és jövőbe mutató látogatásáról.

Tőzsér József egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes a Beijing Genomics Institute-tal kötött megállapodásról beszélt, amelynek célja egy közös működtetésű újgenerációs szekvenáló központ létrehozása.

- Az új készülékekkel nemzetközi viszonylatban is versenyképes költséggel lehetne genomszekvenálásokat végezni. Ezeket a vizsgálatokat az alapkutatásokban, a diagnosztikában, a daganatterápiában, illetve az ipari partnerekkel közös kutatásokban és fejlesztésekben is tudnák hasznosítani – sorolta Tőzsér József.

Bartha Elek oktatási rektorhelyettes az új tanév beiskolázási eredményeit ismertette a Szenátussal, kitérve a felvételi adatokra és a külföldi hallgatók számának alakulására.

- Több mint 9200 hallgatót vettünk fel összesen ebben a naptári évben. Ez magában foglalja a januári keresztféléves, az általános és a pótfelvételi eljárást, valamint a külföldi kihelyezett képzéseket. Rendkívüli mértékű növekedés volt a felvett külföldi hallgatók létszámában, ez megközelíti az 1400-at, de nagyon pozitív tendenciák figyelhetők meg a hazai felvételizők érdeklődésében is. Jól teljesítettek az új szakok is, a hallgatók 10 százaléka ezen képzések közül választott – mondta el Bartha Elek.

Berényi Ervin, a Klinikai Központ elnöke felidézte, hogy az elmúlt hónapok legfontosabb lépése volt, hogy a Kenézy Egyetemi Kórház és a Klinikai Központ onkológiai ellátása közös szakmai vezetés alá került, ami biztosítja: az egységes logika mentén épüljenek fel az úgynevezett onkoteam-ek döntései.

- A másik fontos terület a Sürgősségi Klinika létrehozása, a Szenátus áprilisi döntése nyomán november elsejéig kell előkészíteni ennek terveit. Az elképzelések szerint a járóbeteg-ellátás egy új járóbeteg központban valósulhat meg. A traumatológia a Klinikai Központ mellé fog költözni, és egy regionális traumatológiai-sürgősségi központ jön létre. Ezek 4-5 év múlva valósulhatnak meg, addig is a legfontosabb a betegutak harmonizálása és optimalizálása – szögezte le Berényi Ervin.

A testület csütörtöki ülésén címzetes egyetemi tanári, valamint professor emeritusi címek adományozásáról döntött, több szervezeti szabályzatát is módosította. A képviselők támogatták a szervezeti és működési szabályzat Klinikai Központra vonatkozó részérének módosítását, amely szerint a Klinikai Központ Asszisztált Reprodukciós Központja veszi át a Kaáli Intézet debreceni tevékenységét.

- Január elsején veszi át a Klinikai Központ új egysége a Kaáli Intézet tevékenységét. Létrehoztuk az álláshelyeket, egyeztettünk a dolgozókkal, a következő lépésben pedig kialakítjuk a nemzetközi elvárásoknak megfelelő, teljesen komplex meddőségi központot, amely önálló egységként, de a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikával együttműködve fog dolgozni – vázolta Berényi Ervin elnök.

Több új képzés, illetve szakirányú továbbképzési szak indításának javaslatát is megszavazta a testület, többek között az angol nyelvű településmérnöki mesterképzést, a szociális munka alapszak duális formában történő indítását, valamint a sport-pszichodiagnosztika és tanácsadás szakirányú továbbképzési szakot.

A gazdasági ügyek között a Szenátus elfogadta a Debreceni Egyetem részvételével működő gazdasági társaságok 2016. évi működéséről szóló beszámolót. Bács Zoltán kancellár ennek kapcsán kifejtette: egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az intézmény tulajdonában, különösen a többségi tulajdonában álló cégek.


- 2016-ban 28 társaság volt, amelyben a Debreceni Egyetem tulajdonrésszel rendelkezett, közülük 11-ben többségi tulajdonos az intézmény. A cégeknél profiltisztítást hajtunk végre, mindegyik specializált tevékenységet fog folytatni, a párhozamosságokat megszüntetjük. Idén áprilisban 40 ezer négyzetméternyi terület takarítása került vissza az egyetemi fennhatóság alá, október 1-től további 80 ezer négyzetméter kerül vissza, majd januártól egy nagyobb egység a Kenézy Egyetemi Kórházból, aminek az őrzési feladata is hozzánk kerül 2018-tól. A kiszolgáló tevékenységek saját hatáskörbe vonásán túl nagy reményeket fűzünk a jövőben az innovációs rendszerünkből kinövő vállalatokhoz. Ezek piaci szereplőkkel vegyes tulajdonban működve a szellemi tulajdon hasznosítását végzik ötvözve a piaci gyártási, kereskedelmi és marketing tudással. A létrejövő cégekben a Debreceni Egyetemet előreláthatólag a 100%-os tulajdonában álló UD Ventures Kft képviseli majd – tájékoztatott Bács Zoltán.

A testület döntött a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar átnevezésének elnapolásáról az Alapító Okirat módosításának hatályba lépéséig.

Sajtóiroda - TPL
 


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.