Pinczés Zoltán

Pinczés Zoltán a Debreceni Egyetem egykori professzora, aki csaknem ötven éven keresztül volt földrajzos generációk tanára, 1926 július 29-én született Balmazújvárosban. Apja Pinczés Imre református kántortanító volt. 1944-ben a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd 1949-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett középiskolai történelem-földrajz tanári oklevelet. 1948-1951 között a debreceni Szakirányú Iparitanuló Iskolában tanított. 1951-1956 között az a Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Intézetében dolgozott Kádár László tanársegédeként, ahol egy kiváló felkészültségű fiatal munkatársakból álló kutatói csapatnak lett tagja. Kutatásainak mintaterületei ebben az időszakban a Bükkalja, a Zempléni-hegyvidék és a Tokaji-hegy voltak. Publikációiban a Hór- és az Eger-patak völgyének morfológiájával, a dél-zempléni tönkfelszínekkel és a Tokaji-hegy lösztakarójával foglalkozott. Mindeközben szakértőjévé vált a hegylábfelszíneknek, a fagyaprózódás és a löszpusztulás folyamatának. 1956-ban adjunktusi kinevezést kapott az egyetem Természetföldrajzi Tanszékén. Kandidátusi értekezését 1961-ben írta meg a Zempléni-hegyvidék déli részének természeti földrajzáról. Ebben kutatási eredményei alapján elsőként vetette fel hazánkban a tönkösödésről vallott nézetek újragondolásának szükségességét és a pedimentáció nagyobb szerepét a hegyvidéki formakincs kialakulásában. 1963-ban immár docensként óriási szerepe volt Kádár László és Borsy Zoltán mellett az egyetem Fizikai Földrajzi Laboratóriumának kialakításában és működtetésében. A saját tervei alapján felépített fagylaboratóriumban kezdte el azokat az anyagvizsgálatokat, amelyek a periglaciális formák terepi vizsgálataival kiegészülve később az akadémiai doktori értekezésének alapjait képezték. 1972-1990 tanszékvezető volt a Gazdaságföldrajzi, később – már egyetemi tanárként – a Gazdasági és Regionális Földrajzi Tanszéken, közben 1975-1978 között a Természettudományi Kar dékánhelyetteseként is dolgozott. A hetvenes években körülötte szerveződött tájkutató csoporttal – köztük Martonné Erdős Katalinnal, Kerényi Attilával és Csorba Péterrel – komplex tájföldrajzi-tájökológiai kutatásokat végzett a Bodrogkeresztúri-félmedencében. Az 1980-as években számos tanulmánya jelent meg a periglaciális formák és üledékek térbeli rendjéről, a krioplanációról és a hegylábfelszínek pleisztocén továbbformálódásáról. 1985-ben lett a földrajztudományok doktora „A jelenkori fagy felszínformáló hatása hazánkban és ennek gyakorlati jelentősége” című értekezésével. 1987-1998 között a Kárpát-Balkán Geomorfológiai Bizottság elnökeként koordinálta örök szerelme a Kárpátok tudományos kutatását és szervezte a nemzetközi konferenciákat. 1990-ben megalapította az Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszéket (ma Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék) melynek tanáraként tevékenykedett 1996-os nyugdíjba vonulásáig. Ezt követően emeritus professzorként 2005-ig aktív tevékenységet vállalt a tanszék munkájában a Kárpátok tájföldrajza című tantárgy oktatásával. 1948. szeptember 1-jétől a közép- és felsőfokú oktatásban összesen 57 esztendőt töltött. Életének 85. évében hosszú súlyos betegséget követően hunyt el 2011-ben. 
Tudományos munkássága során közel 200 értekezése született a természeti földrajz, a tájökológia, a tájértékelés és a történeti földrajz témaköreiben. A Magyar Földrajzi Társaságnak 1952-től tagja, 1972 után rendszeresen újraválasztott választmányi tagja, 1992 után pedig tiszteleti tagja volt. Már 1974-ben elnyerte a mai Pro Geographia-emléklap elődjét, 1987-ben pedig a Magyar Földrajzi Társaság egyik legnagyobb kitüntetését a Lóczy-emlékérmet. 1994-ben megkapta a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet, 1997-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét. 2010-ben szülővárosa díszpolgári címet adományozott számára. 

Frissítés dátuma: 2021.02.13.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.