Utazás- és rendezvényszervezés

 • A tantárgy neve:
  • magyarul: Utazás- és rendezvényszervezés
  • angolul: Travel and Programme Organisation
 • Kódja: TTGBE6024
 • Szemeszter: 2017/2018/4
 • Felelős oktatási egység: Debreceni Egyetem, TTK, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék
 • Kötelező előtanulmány neve:
 • Kódja:
 • Követelmény: Kollokvium
 • Kredit: 3
 • Oktatás nyelve: magyar
 • Tantárgyfelelős oktató: Dr. Vasvári Mária, egyetemi tanársegéd
 
típus heti óraszámok
előadás gyakorlat labor
nappali x heti 2 heti 0 heti 0
levelező   féléves   féléves   féléves  

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az utazásszervezés és értékesítés komplex folyamatát. Az utazáshoz, utazási iroda létrehozásához, működtetéshez kötődő jogszabályok ismertetését az utazáshoz kapcsolódó egyéb fontos részterületek bemutatása követi. A hallgatók megismerkedhetnek egyes speciális utazásszervezési esetekkel is, pl. a fogyatékkal élők utazása során fellépő helyzetekkel. A hallgatók képesek lesznek önállóan megtervezni egy szervezett utazást, elkészíteni annak katalógus anyagát, valamint a forgatókönyvét és az árkalkulációt, továbbá lebonyolítani az üzleti levelezését. A tantárgy keretében elsajátítják az utazáshoz, utazási irodai tevékenységhez kötődő információs eszközök (menetrendek, térképek, számítógépes programok) felhasználói szintű alkalmazását is.

A kurzus tartalma, témakörei

 • Az utazás- és rendezvényszervezés alapdefiníciói, jogszabályi háttére. Az utazásszervezés története napjainkig. Az utaztatói piac és a MICE turizmus nemzetközi sajátosságai, trendjei. A közlekedés szerepe az utazásszervezésben. Az utazási irodák létesítésének, működtetésének feltételei. Az utazásszervezés menete, munkafázisai. Az utazás- és rendezvényszervezés dokumentumai. Katalógusok, prospektusok, utastájékoztatók fejlődése, szerepe és összeállításuk. A bel- és külföldi utazásszervezés sajátosságai. A beutaztatás üzletmenete. A kiutaztatás üzletmenete. A rendezvények típusai és jellemzői. A rendezvényszervezés komplex folyamata a gyakorlatban.

Kötelező olvasmány

 • Molnár G.: Utazásszervezés és értékesítés. KIT Kft., 2003.
 • Faragó H.: Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése. Képzőművészeti Kiadó, 2003.

Ajánlott szakirodalom:

 • Nemes Cs. – Vizi I.: Idegenforgalmi referensi és ügyintézői ismeretek. Nyitott Szakkép. Közalap.
 • Pompl, W.: Turisztikai menedzsment 1-2. Springer Tudományos Kiadó Kft., Budapest 2000.
 • Zsobrák F.: Referensi és rendezvényszervezési ismeretek. KIT, Budapest 1993.
Heti bontott tematika
1. hét Az utazás- és rendezvényszervezés alapdefiníciói, jogszabályi háttere
2. hét Az utazásszervezés története napjainkig
3. hét Az utaztatói piac és a MICE turizmus nemzetközi sajátosságai, trendjei
4. hét A közlekedés szerepe az utazásszervezésben
5. hét Az utazási irodák létesítésének, működtetésének feltételei
6. hét Az utazásszervezés menete, munkafázisai
7. hét Az utazás- és rendezvényszervezés dokumentumai
8. hét Katalógusok, prospektusok, utastájékoztatók fejlődése, szerepe és összeállításuk
9. hét A bel- és külföldi utazásszervezés sajátosságai
10. hét A beutaztatás üzletmenete
11. hét A kiutaztatás üzletmenete
12. hét A rendezvények típusai és jellemzőik
13. hét A rendezvényszervezés komplex folyamata a gyakorlatban
14. hét A rendezvényszervezés komplex folyamata a gyakorlatban
Last update: 2023. 06. 08. 11:24