Home

Bemutatkozás - Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

Üdvözlöm a Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék weblapján!

Az elmúlt két évtizedben a tanszékünk profiljában a komplex tájkutatás és a talajtani vizsgálatok mellett a környezet- és tájvédelem egyre nagyobb szerepet kapott. A nappali tagozatos földrajzos hallgatók és a szakirányú továbbképzésre jelentkező diplomások számára folytatunk különböző környezetvédelmi képzéseket. Ezeken a hallgatók megismerik a környezetgazdálkodás és környezetvédelem alapjait, a környezeti hatásvizsgálatot a terepi mintavételtől a laboratóriumi elemzésig, a globális és hazai környezetvédelmi problémákat és azt a jogi és intézményi hátteret, amelynek birtokában egy vállalatnál vagy egy települési önkormányzatnál dolgozó környezetvédelmi megbízottként mindezeket képesek megoldani. A tanszék munkatársai a hallgatók bevonásával részt vesznek egyedi tájértékek kataszterezésében, tájökológiai és talajtani kutatásokat folytatnak, vizsgálják a megújuló energiaforrások környezeti hatásait, a talajok, felszíni- és felszín alatti vizek minőségét, továbbá hulladéklerakók és egyéb szennyező források hatásterületét.

1972-1977 között a Gazdasági és Regionális Földrajzi Tanszék Pinczés Zoltán tanszékvezető köré szerveződött tájkutató csoportja – köztük Martonné Erdős Katalinnal, Kerényi Attilával és Csorba Péterrel – a hazai geográfia máig legrészletesebb komplex tájelemzési munkáját végezte el a Bodrogkeresztúri-félmedencében. A későbbi kutatásaikban egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a tájvédelem, tájökológia és a környezetvédelem. A tájkutató munkacsoport tagjaiból szerveződött 1991-ben az Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék Kerényi Attila vezetésével.

A tanszék tudományos tevékenységére épült az 5 éves geográfus képzés tájvédelmi szakiránya, amelyen 1998-tól a kétszintű felsőoktatás bevezetéséig 96 fő szerzett diplomát. A tanszéki kutatásokban egyre nagyobb szerepet kapott a környezetvédelmi kérdések földrajztudományi szempontú vizsgálata, míg az oktatásban elindult a környezetvédelmi referens felnőttképzés. 2003-ban az akkor már Csorba Péter vezetésével működő tanszék felvette a Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék nevet. 2006-tól a tanszék gondozásában indult el az egyetemi földrajz alapképzés környezetföldrajzi, illetve idegenforgalmi szakiránya, melyeken 2009-2020 között 120 hallgató szerzett oklevelet. 2008-óta a tanszék koordinálja a környezetvédelmi és –fejlesztési szaktanácsadó szakirányú továbbképzést, amelyen eddig 136 hallgató szerzett másoddiplomát. A geográfus mesterképzésünknek kezdetektől része a táj- és környezetkutató, majd 2018-tól a turizmusföldrajz specifikáció. 2018-óta az előbbit duális képzés formájában is indítjuk, amelyben partnereink: a debreceni AKSD Hulladékgazdálkodási Kft. és a Lenerg Energiaügynökség Nonprofit Kft.

Dr. Szabó György
tanszékvezető egyetemi docens

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/tajvedelmi.debrecen/

Updated: 2021.02.17.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.