Research - Department of Social Geography and Regional Development Planning

A Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéken 1990 óta kiformálódott kutatási területek közül hagyományosnak tekinthetőek:

 • a gazdaság földrajzi eloszlásának területi mintázatára;
 • a településhálózat átalakulására;
 • a falusi tér átformálódására irányuló vizsgálatok.

Új, illetve megújult földrajzi irányzatok közé tartoznak:

 • az interetnikus vizsgálatok;
 • a migrációs kutatások;
 • a határon átnyúló kapcsolatokra irányuló kutatások;
 • a geopolitikai, illetve politikai földrajzi aspektusú elemzések;
 • különböző szintű integrációs folyamatok földrajzi jellegű elemzései
 • társadalmi tevékenységek földrajzi elemzései. 

Alkalmazott kutatások keretein belül a tanszék munkatársai behatóan foglalkoznak:

 • az önkormányzatok gazdálkodásával;
 • az önkormányzatok marketingtevékenységével;
 • foglalkoztatáspolitikai, valamint humánerőforrásokat érintő kérdésekkel;
 • a területfejlesztést, illetve területi tervezést megalapozó térinformatikai és matematikai módszerekkel;
 • fejlesztési támogatások területi hatásainak vizsgálatával;
 • az ingatlanpiac településen belüli változásával;
 • a globális értékláncok és az autóipar jellemzőivel;
 • a sport és a terület-településfejlesztés kapcsolatával;
 • a terület- és településfejlesztési programok hatásvizsgálatával;
 • az Európai Unió regionális politikájával, a hazai területfejlesztés kérdéseivel.

A kutatások elsősorban az Észak-alföldi régió, ÉK-Magyarország, valamint a Kárpátok Eurorégió területére koncentrálnak, azonban nem hiányoznak az ország egészére, valamint a szomszédos országok határ menti területeire és a Visegrádi országok csoportjára irányuló vizsgálatok sem.

Last update: 2023. 06. 08. 11:24