Kutatás - Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

A Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéken 1990 óta kiformálódott kutatási területek közül hagyományosnak tekinthetőek:

 • a gazdaság földrajzi eloszlásának területi mintázatára
 • a településhálózat átalakulására
 • a falusi tér átformálódására irányuló vizsgálatok
 • népességföldrajzi/demográfiai tartalmakra irányuló vizsgálatok

Új, illetve megújult földrajzi irányzatok közé tartoznak:

 • az interetnikus vizsgálatok
 • a migrációs kutatások
 • a határon átnyúló kapcsolatokra irányuló kutatások
 • a geopolitikai, illetve politikai földrajzi aspektusú elemzések
 • különböző szintű integrációs folyamatok földrajzi jellegű elemzései
 • társadalmi tevékenységek földrajzi elemzései
 • oktatásföldrajzi vizsgálatok
 • földrajz tantárgypedagógiai kutatások
 • szociálgeográfiai kutatások

Alkalmazott kutatások keretein belül a tanszék munkatársai behatóan foglalkoznak:

 • az önkormányzatok gazdálkodásával
 • az önkormányzatok marketingtevékenységével
 • nemzetiségi önkormányzatok hatékonyságával
 • nemzetiségi választási eredmények területi aspektusaival
 • foglalkoztatáspolitikai, valamint humánerőforrásokat érintő kérdésekkel
 • a területfejlesztést, illetve területi tervezést megalapozó térinformatikai és matematikai módszerekkel
 • fejlesztési támogatások területi hatásainak vizsgálatával
 • az ingatlanpiac településen belüli változásával
 • a globális értékláncok és az autóipar jellemzőivel
 • a sport és a terület-településfejlesztés kapcsolatával
 • a terület- és településfejlesztési programok hatásvizsgálatával
 • az Európai Unió regionális politikájával, a hazai területfejlesztés kérdéseivel
 • a magyar felsőoktatás területi kapcsolatrendszerével (kiemelten a Debreceni Egyetem vonzáskörzet változásaival)
 • tananyagfejlesztés a köznevelés földrajz tantárgyának vonatkozásában (taneszközök kidolgozása, taneszközök fejlesztése szemkövető módszerek alkalmazásával)

A hazai kutatásainknál elsősorban az Észak-alföldi régió, ÉK-Magyarország, az ország egésze a célterület, ugyanakkor nemzetközi léptékű kutatásaink is vannak főként a Kárpátok Eurorégió területére, a szomszédos országok határ menti területeire és a Visegrádi országok csoportjára irányuló vizsgálatokkal.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:24