Földtudományi BSc

Szakfelelős: Dr. Szegedi Sándor
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: alapokleveles földtudományi kutató (szakiránnyal)

Az indítani tervezett specializációk

 • Geológus       
 • Meteorológus
 • Geográfus

Földtudomány alatt értjük mindazokat a rokon tudományterületeket (geológia, geofizika, meteorológia), amelyek a Föld bolygó, mint sajátos és egyedi adottságokkal rendelkező anyagevolúciós rendszer összetételét, 5 milliárd éves fejlődéstörténetét, anyag és energiaátalakulási és áramlási folyamatait, hasznosítható nyersanyagait, védendő értékeit és az emberiségre veszélyes jelenségeit kutatják.

E feladathoz felhasználják a fizika, kémia, a biológia és a matematika, valamint a földrajz módszereit és eredményeit. Általuk válnak érthetővé a hosszú és rövid távú globális és regionális földi természeti jelenségek, változások.

Számos alkalmazott területük (pl.: nyersanyagkutatás, föld- és vízbázisvédelem, vulkanológia, földrengéstan, katasztrófavédelem, időjárás-előrejelzés, alternatív -, megújuló energiák) alapvetően meghatározza mindennapi életünk minőségét, a technikai civilizációnkat és a természeti környezethez fűződő viszonyunkat.

Hallgatóink sorába elsősorban a természettudományok iránt érdeklődő tanulókat várjuk, akik egységben szeretnék látni, modellezni, hasznosítani és óvni összetettségében csodálatos természeti környezetünket.


Geológus specializáció

 • Mit kínálunk?
  • A földtani közeg és a benne zajló folyamatok alapvető jellemzése, a korszerű anyagvizsgálatok bemutatása, elemzésük, kiértékelésük megismerése.
 • Milyen főbb témaköröket érint a képzés?
  • Ásvány - kőzettan, őslénytan, környezet- és alkalmazott földtan, műszeres elemzés, kőzetmikroszkópia, tájvédelem
 • Hol hasznosíthatod a nálunk megszerzett tudást?
  • Környezetvédelmi szolgáltató cégeknél, környezeti alapállapot felmérésekben, környezeti szennyezést lehatároló munkákban, környezeti hatástanulmányok készítésében, környezet- és természetvédelmi egyesületeknél.

Meteorológiai specializáció

 • Mit kínálunk?
  • Megismerheted a Földet övező gázburokban zajló folyamatok, légköri jelenségek fizikai okait és leírásuk módszerét. Tapasztalatot szerezhetsz nagy mennyiségű információ szakszerű elemzésében, feldolgozásában.
  • Alapvető klimatológiai – meteorológiai ismeretekkel felvértezve akár meteorológus is lehetsz később.
 • Milyen főbb témaköröket érint a képzés?
  • Általános meteorológia, a Föld éghajlata, meteorológiai műszerek, légköri folyamatok dinamikája, szinoptikus meteorológia, környezeti klimatológia repülésmeteorológia. terepi térinformatika. Terepi mérések során gyakorlatot szerezhetsz a meteorológiai észlelés terén.
 • Hol hasznosíthatod a nálunk megszerzett tudást?
  • Javasoljuk, hogy tanulj tovább valamilyen MSc szakon! Az így megszerzett tudással kutatóintézményeknél, állami szektorban, non-profit szervezeteknél, illetőleg kis- és középvállalkozásoknál találhatsz majd munkát.

Geográfus specializáció

 • Mit kínálunk? 
  • A földtani közeg és a benne zajló folyamatok alapvető jellemzése, megismerése, a földtudományi információk és adatok elemzése, modellezése, az eredmények értékelése, megjelenítése.
 • Milyen főbb témaköröket érint a képzés?
  • Regionális természet- és környezetvédelem, talaj- és tájvédelem, tájökológia, térképészet és távérzékelés, térinformatika, környezetvédelem, környezetgazdálkodás
 • Hol hasznosíthatod a nálunk megszerzett tudást?
  • Államigazgatási szervek környezet- és tájvédelmi feladatait ellátó részlegeinél, természet- és környezetvédelmi szervezeteknél, környezetvédelmi szolgáltató cégeknél, környezeti alapállapot felmérésekben, környezet- és természetvédelmi egyesületeknél.
Legutóbbi frissítés: 2023. 12. 11. 15:59