Földrajz BSc

 

Geoinformatika specializáció

 • Mit kínálunk?
  Modern térinformatikai szoftvereket és módszereket tanulhatsz meg, és végzett szakemberként az itt elsajátított ismereteid birtokában széleskörű lehetőségek várnak a munkaerőpiacon.
   
 • Milyen főbb témaköröket érint a képzés?
  Tanulmányaid során megismerkedsz (többek között) a felszínelemzés módszereivel, a raszter és a vektor alapú térinformatikai rendszerekkel, a terepi adatgyűjtés és adatfeldolgozás lépéseivel és eszközeivel, az űrfelvételek főbb alkalmazási területeivel, a 3D modellezéssel, és térinformatikai gyakorlatra mész külső intézményhez vagy céghez.
   
 • Hol hasznosíthatod a nálunk megszerzett tudást?
  A megszerzett tudásodat számos olyan munkahelyen hasznosíthatod, ahol a geoinformatika hatékony megoldást jelent (pl. önkormányzatok, környezetvédelem, ipar, földügy, kisebb vagy nagyobb magáncégek stb.).


Település- és területfejlesztés specializáció

 • Mit kínálunk?
  Modern és változatos, mindennapi esettanulmányokra támaszkodó oktatási módszerekkel megismered napjaink hazai és nemzetközi terület- és településfejlesztési irányzatait, valamint gyakorlatát.
   
 • Milyen főbb témaköröket érint a képzés?
  Európai Uniós ismeretek, Terület- és település fejlesztés, Foglalkoztatás- és szociálpolitika, Terület- és településmarketing, Önkormányzati gazdálkodás, Pályázatírás, Magyarország közigazgatása.
   
 • Hol hasznosíthatod a nálunk megszerzett tudást?
  Települési önkormányzatoknál, kistérségi társulásoknál, járási és megyei intézményeknél, fejlesztési ügynökségeknél, pályázatírással foglalkozó vállalatoknál.


Turizmus specializáció

 • Mit kínálunk?
  A képzés során elsajátíthatod a turisztikai tevékenységek menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.
   
 • Milyen főbb témaköröket érint a képzés?
  Idegenforgalmi földrajz, Pénzügyi és jogi alapismeretek; Pályázatírás módszertana; Turizmusmarketing mellett a külső, 6 hetes szakmai gyakorlat, a közös terepgyakorlat és az Intézet kutatásaiba való bekapcsolódás is segíti, hogy az elméleti tudás gyakorlati készséggé váljon.
   
 • Hol hasznosíthatod a nálunk megszerzett tudást?
  Az idegenforgalom több területén is el tudsz helyezkedni. Az utazás- és rendezvényszervezéssel foglalkozó cégektől kezdve önkormányzatokon, TDM-szervezeteken át akár nemzeti park igazgatóságoknál is kamatoztathatod a tudásodat.


Táj- és környezetföldrajz specializáció

 • Mit kínálunk?
  A specializáció keretében a tájkutatás és a környezetvédelem szoros kapcsolatára építve, vizsgáljuk a tájban végbemenő folyamatokat, feltárjuk az ember gazdasági tevékenységeinek környezetre gyakorolt hatásait. Bemutatjuk a legújabb tájföldrajzi és környezetföldrajzi kutatási módszereket.
   
 • Milyen főbb témaköröket érint a képzés?
  Környezetvédelem, környezet-gazdaságtan, tájvédelem, talajvédelem, tájökológia, környezeti hatásvizsgálat, geoinformatika a környezetvédelemben, környezetvédelmi jog és irányítás.
   
 • Hol hasznosíthatod a nálunk megszerzett tudást?
  Szakhatóságoknál, a megyei kormányhivatalok környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályainál, nemzeti parkoknál, termelő vállalatoknál környezetvédelmi előadóként, nagyobb önkormányzatoknál környezetvédelmi referens munkakörben, vízügyi igazgatóságoknál, talajvédelmi szolgálatoknál, megyei önkormányzatoknál, hulladékgazdálkodással foglalkozó cégeknél, egyéb környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó cégeknél, környezetvédő civil szervezeteknél, katasztrófavédelemnél.
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 19. 08:32