Földrajztanár (osztatlan)

Szakfelelős: Dr. Teperics Károly

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles földrajztanár

Mit kínálunk?

  • Osztatlan formában, mesterszakos földrajztanár képzést, ami az általános iskola és a középiskola földrajz-„bármilyen más szakos” tanári állásának betöltésére, valamint a doktori képzésbe történő bekapcsolódásra is alkalmassá tesz.
  • Az öt éves megújult nappalis képzésünk szakmai, pedagógiai, pszichológiai és metodikai elemeket is tartalmaz, emellett gyakorlatorientált. Az új rendszerű, egységes tanárképzésben már az első félévtől elkezdődik az iskolával történő ismerkedés a pályaismereti, illetve pályaszocializációs kurzusokon keresztül. A 4. és 9. félév között (növekvő súllyal és időtartammal) tanítási gyakorlatok, a 10. félévben összefüggő, féléves egyéni gyakorlat zajlik, amelyeken keresztül a leendő pedagógusok (a katedra túloldaláról is) megismerkedhetnek az iskola világával.
  • A nappali képzés mellett intézetünkben levelezős formában rövid ciklusú tanári mesterképzés és tanártovábbképzés is zajlik, aminek keretei között korábban megszerzett (általános iskolai oktatásra jogosító) diplomájukat középiskolaivá minősítik át, illetve ismereteiket frissítik fel a pedagógusok. Új eleme levelezős képzésnek, hogy a szakpárban zajló nappali képzést a későbbiekben még egy egyéves „szaktanár” képzéssel lehet kiegészíteni, aminek eredményeként a középiskolákban zajló fakultációk és emelt szintű érettségire felkészítő programok vezetésére is jogosultak lesznek a nálunk végzett tanárok.

Milyen témaköröket érint a képzés?

  • A szaktudomány eredményeinek és a köznevelés földrajzi tartalmainak egyaránt megfelelő képzésben a földrajz, valamint rokon- és segédtudományainak modern ismeretanyaga kerül feldolgozásra.
  • Megismerik a földtudományokban, a földrajztudományban és a földrajzoktatásban felhasználható megismerési és kutatási módszereket, a tanítás-tanulás folyamatában felhasználható térinformatikai ismereteket, prezentációs és vizualizációs technikákat. A hagyományos természet-, társadalom és regionális földrajzi tartalmak mellett a globális természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti problémák okai, következményei, megoldásuk lehetőségei is hangsúlyt kapnak. A képzés során a Föld dinamikus folyamatainak földrajzi szintézisét ismerhetik meg a hallgatók.
  • A képzés változatos formák között zajlik. Előadások, szemináriumok, (labor)gyakorlatok és terepgyakorlatok egyaránt szerepelnek benne. A tanárszakosoknak szervezett négy terepgyakorlaton az előadásokon és szemináriumokon megismert jelenségek tanulmányozására, eszközök, módszerek gyakorlati használatára kerül sor Magyarország nagytájainak bejárásával.

Hol hasznosíthatod a tudásod?

  • Okleveles földrajztanárként lehetőséged van a magyar köznevelés általános iskolai és középiskolai szintjein tanítani szaktárgyadat, de a doktori képzésekbe bekapcsolódva a felsőoktatásba és a tudományos életbe is bekerülhetsz. Tanári diplomával a reálszféra felnőttképzéseiben is szerepet vállalhatsz, illetve a felsőfokú végzettséget (és kompetenciákat) igénylő egyéb munkaköröket is betölthetsz.
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 19. 12:26