Geográfus Msc

Geoinformatika specializáció

 • Mit kínálunk?
  Modern térinformatikai szoftvereket és módszereket tanulhatsz meg, és végzett szakemberként az itt elsajátított ismereteid birtokában széleskörű lehetőségek várnak a munkaerőpiacon.
   
 • Milyen főbb témaköröket érint a képzés?
  Tanulmányaid során megismerkedsz (többek között) az adatgyűjtéshez, az adatelemzéshez és az adatmegjelenítéshez alkalmazott legismertebb térinformatikai szoftverekkel, az adatbázis-kezeléssel, a szakági programozással, a webtérképezéssel, a műszaki informatikával, a fotogrammetriával; térinformatikai gyakorlatra mész külső intézményhez vagy céghez.
   
 • Hol hasznosíthatod a nálunk megszerzett tudást?
  A megszerzett tudásodat számos olyan munkahelyen hasznosíthatod, ahol a geoinformatika hatékony megoldást jelent (pl. önkormányzatok, környezetvédelem, ipar, földügy, kisebb vagy nagyobb magáncégek stb.). A földrajztudományhoz és a geoinformatikához kapcsolódó tudományos kutatásokat végző, az eredményeket alkalmazó munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben, a szakigazgatásban és a magáncégeknél kellő gyakorlat után vezetői feladatokat is elláthatsz, továbbá doktori képzésben folytathatod tanulmányaidat.

Megújuló energiák specializáció

 • Mit kínálunk?
  A képzés során elsajátíthatod a megújuló energiaforrások kiaknázásának lehetőségeit. Válasz tudsz adni, egy terület milyen potenciállal rendelkezik, melyek azok az opciók, amelyek rentábilisan alkalmazhatók
   
 • Milyen főbb témaköröket érint a képzés?
  A képzés alatt megismerkedhetsz azon mérőberendezésekkel és eszközökkel, amelyek a potenciálszámítás alapját képező adatokat mérik; elsajátíthatod a rendelkezésre álló energiamennyiség kiszámításának módszereit. A szakmai gyakorlat keretében alatt betekintést nyerhetsz egy energetikai beruházás menetébe, annak menedzselésébe, a kivitelezési folyamatba.
   
 • Hol hasznosíthatod a nálunk megszerzett tudást?
  A megszerzett tudásodat többek között olyan intézményeknél, cégeknél hasznosíthatod, amelyek megújuló energetikai beruházásokat terveznek, menedzselnek és kiviteleznek. Emellett lehetőség van önkormányzatoknál, vízügyi hatóságoknál, környezetvédelmi ügynökségeknél való elhelyezkedésre.

Táj- és környezetkutatás specializáció

 • Mit kínálunk?
  A tájban végbemenő folyamatok feltárása során a természet és a társadalom közötti kölcsönhatások elemzése, a felmerülő problémák megoldási lehetőségeinek áttekintése. A legújabb tájföldrajzi és környezetföldrajzi kutatási módszerek elsajátítása.
   
 • Milyen főbb témaköröket érint a képzés?
  Kultúrtájak, környezeti hatásértékelés, környezetvédelmi gazdálkodás és minőségirányítás, Magyarország környezetvédelme, alkalmazott környezetvédelmi informatika, környezetvédelmi politika, földtudományi természetvédelem, az ágazati tervezés környezetvédelmi vonatkozásai, környezet-gazdaságtan, településökológia, Tájvédelem Európában, táj- és környezeti tervezés.
   
 • Hol hasznosíthatod a nálunk megszerzett tudást?
  Szakhatóságoknál, a megyei kormányhivatalok környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályainál, nemzeti parkoknál, termelő vállalatoknál környezetvédelmi előadóként, nagyobb önkormányzatoknál környezetvédelmi referens munkakörben, vízügyi igazgatóságoknál, talajvédelmi szolgálatoknál, energiaügynökségeknél, megyei önkormányzatoknál, hulladékgazdálkodással foglalkozó cégeknél, egyéb környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó cégeknél, környezetvédő civil szervezeteknél, katasztrófavédelemnél.

Terület és településfejlesztés specializáció

 • Mit kínálunk?
  A napi életben is használható területi menedzsment ismeretek módszertanának teljekörű megismerését, a hazai és a nemzetközi terület- és településfejlesztési irányzatainak elemző jellegű bemutatását.
   
 • Milyen főbb témaköröket érint a képzés?
  Regionális politika, Területi és projekttervezés, Urbanisztika és városfejlesztés, Falu- és vidékfejlesztés, Alkalmazott térinformatika, Humán erőforrások fejlesztése, Közigazgatási rendszerek, Térségi- és települési turizmusfejlesztés, Határmenti térségek fejlesztése, Nemzetközi regionális kapcsolatok
   
 • Hol hasznosíthatod a nálunk megszerzett tudást?
  Települési önkormányzatoknál, kistérségi társulásoknál, járási és megyei intézményeknél, fejlesztési ügynökségeknél, elemzéssel, tanácsadással foglalkozó vállalatoknál.

Turizmus specializáció

 • Mit kínálunk?
  A képzés során elsajátíthatod a turisztikai tevékenységek és helyszínek fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.
   
 • Milyen főbb témaköröket érint a képzés?
  Regionális politika. Területi és projekttervezés, Turisztikai hatások kutatásának módszertana, A fenntartható turizmus fejlesztése és monitoringja, TDM a gyakorlatban, Hazai és nemzetközi turizmuspolitika és intézményrendszer, Marketing- és kommunikációs technikák a turizmusban, Turisztikai termékek fejlesztése, Térségi- és települési turizmusfejlesztés, Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben
   
 • Hol hasznosíthatod a nálunk megszerzett tudást?
  Az idegenforgalom irányításával, tervesével foglalkozó munkakörökben az utazás- és rendezvényszervezéssel foglalkozó cégek vezetésétől kezdve önkormányzatokon és államigazgatási szervezeteken, TDM-szervezeteken át akár nemzeti park igazgatóságokig.
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:24