Záróvizsga tételek turizmusföldrajzosoknak

„B” tételsor a földrajz alapképzés (BSc) idegenforgalmi specifikáció záróvizsgájához

 1. A turizmusrendszer működése.
 2. A nemzetközi turizmus fejlődése a II. világháborútól; világtrendek a turizmusban.
 3. A hazai turizmus fejlődése a II. világháborútól napjainkig.
 4. A turisztikai kutatás tervezése és gyakorlata.
 5. A turizmuspolitika fogalma; az EU és Magyarország turizmuspolitikája.
 6. A turisztikai marketing folyamatának és szakaszainak bemutatása
 7. Marketingmenedzsment és a marketing terv kidolgozása.
 8. Mutassa be példákon keresztül a turizmus helyét a magyar nemzeti fejlesztési tervekben!
 9. Ismertesse a turizmus irányításának magyarországi intézményrendszerét!
 10. Ismertesse a turizmus gazdasági hatásait, hazai és nemzetközi példák alapján!
 11. Ismertesse a turizmus társadalmi hatásait, hazai és nemzetközi példák alapján!
 12. Ismertesse a turizmus természeti környezetre gyakorolt hatását, hazai és nemzetközi példák alapján
 13. Ismertesse a turisztikai fejlesztések hazai és nemzetközi pályázati forrásait!
 14. A turisztikai vállalkozások alapítása, működése és megszűnése.
 15. Mutassa be a hazai turisztikai régiók legfontosabb jellemzőit, különbségeit!

Tételsor a geográfus MSc turizmusföldrajz (Turisztikai termékek és tematikus kínálatok tervezése és fejlesztése) specifikációjának záróvizsgájához

 1. A turisztikai termékek csoportosítási lehetőségei, típusai és aktuális szerepük a hazai, valamint a nemzetközi turizmusban
 2. A turisztikai termékek fejlesztésének sajátosságai, a termékfejlesztés folyamata
 3. A tematikus turisztikai termékek fogalma, típusai, a kínálat tervezésének jellegzetességei
 4. Tematikus turisztikai termékek fejlesztésének trendjei külföldön és Magyarországon
 5. A fenntarthatóság megjelenése, alapelvei a turizmusban
 6. A fenntarthatóság megvalósulásának lehetőségei (kitérve a kutatási módszerekre is), eszközei az egyes turisztikai ágazatokban
 7. A turisztikai marketing sajátosságai desztinációs és vállalkozási szinten. A marketing információs rendszer szerepe a piaci folyamatok figyelemmel kísérésében és a turisztikai stratégiai döntések meghozatalában
 8. A marketingkommunikáció fogalma, elemei, a hazai gyakorlat bemutatása
 9. Mutassa be a regionális politika elveit, céljait és azok turizmusban való érvényesülését!
 10. Mutassa be a területi tervezésben használatos módszereket és azok turisztikai alkalmazásának sajátosságait!
 11. Hasonlítsa össze a turisztikai termék elemeit a kulturális- és sportturizmus esetében!
 12. Mutassa be a turizmus fizikai környezetre gyakorolt hatásait kutató módszertani lehetőségeket.
 13. Mutassa be a turizmus társadalmi-gazdasági környezetre gyakorolt hatásait kutató módszertani lehetőségeket  
 14. Jellemezze a hazai TDM rendszer kialakulását és sajátosságait!
 15. Mutassa be az aktuális hazai turizmuspolitikai dokumentumokat, s jellemezze ezek hatását, következményeit egy kiválasztott mintaterületen.
 16. Mutassa be a turizmus hazai intézményrendszerének fejlődését az ezredfordulótól napjainkig!
 17. Jellemezze a nemzetközi turizmuspolitika fő irányait, elveit!
 18. Mutassa be hazai és nemzetközi példák felhasználásával, a turisztikai desztinációmenedzsment gondolat indokoltságát és hatékonyságát a hagyományos turizmusfejlesztési technikákhoz képest!
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 19. 12:02