Tantárgyi tematikák földrajz tanár - Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

földrajz tanár őszi félév
 
 
 
Tantárgykód
Tantárgynév
Oktató(k) neve
Óraszám

TTOE0030

EU ismeretek

Teperics Károly

1+0

TGOG0102

Topográfia

Nagy Csongor

0+2

TGOE0203

Bevezetés a szociológiába

Kozma Gábor

1+0

TGOG0204

A földrajz közgazdasági alapjai

Kozma Gábor

1+1

TGOE0401

Az általános társadalomföldrajz alapjai I.

Kozma Gábor

2+0

TGOE0403

Az általános gazdaságföldrajz alapjai

Radics Zsolt

Pénzes János

3+2

TGOE0407

Világgazdasági integrációk

Radics Zsolt

2+0

TGOE0411

Geopolitika és globalizáció (előadás)

Mező Ferenc

2+0

TGOG0411

Geopolitika és globalizáció (gyakorlat)

Pásztor István

0+2

TGOE0502

A Kárpát-medence társadalomföldrajza

Molnár Ernő

3+1

TGOE0506

A világ természet- és társadalomföldrajza II.

Pénzes János

2+0

TGOG0508

Világ regionális gazdaságföldrajza II.

Radics Zsolt

0+2

TGOE0516

Humán erőforrás fejlesztés

Teperics Károly

2+0

TGOE0529

A határmenti együttműködés

elmélete és gyakorlata

Szilágyiné

Czimre Klára

2+0

TGOE0610

Földrajzi szakmódszertan I.

Teperics Károly

2+0

TGOE0612

Földrajzi szakmódszertan III.

Teperics Károly

2+0

TGOG0603

Terepgyakorlat III.

Négyesi Gábor Molnár Ernő

 

TGOG0604

Terepgyakorlat IV.

Fazekas István Radics Zsolt

Szabó György

 

TGOE0530

Határontúli közösségek

és a tanulmányi célú migráció

Teperics Károly

2+0

földrajz tanár tavaszi félév
 
 
 
Tantárgykód
Tantárgynév
Oktató(k) neve
Óraszám

TGOL0107

Földrajzi kutatási módszerek

Pásztor István

0+2

TGOE0203

Bevezetés a szociológiába

Kozma Gábor

1+1

TGOG1402

Az általános társadalomföldrajz alapjai II.

Pénzes János

Apáti Norbert

Balázs Dóra

1+2

TGOE0404

A politikai földrajz alapjai

Mező Ferenc

2+0

TGOG0405

A gazdasági tevékenységek földrajza

Molnár Ernő

0+2

TGOG0406

Az EU szakpolitikái

Teperics Károly

0+2

TGOE0407

Alkalmazott szociálgeográfia

Kozma Gábor

2+0

TGOE0409

Világgazdasági integrációk

Radics Zsolt

2+0

TGOE0504

Európa társadalomföldrajza

Kozma Gábor

2+0

TGOG0507

Világ regionális gazdaságföldrajza I.

Radics Zsolt

0+2

TGOE0515

A terület és településfejlesztés alapjai

Kozma Gábor

2+0

TGOE0517

A turizmus gazdasági és társadalmi hatásai

Molnár Ernő

2+0

TGOG0518

Önkormányzati gazdálkodás

Kozma Gábor

0+2

TGOG0611

Földrajzi szakmódszertan II.

Teperics Károly

0+2

TGOG0613

Földrajzi szakmódszertan IV.

Teperics Károly

0+2

TGOG0601

Terepgyakorlat I.

Négyesi Gábor Molnár Ernő

 

TGOG0602

Terepgyakorlat II.

Négyesi Gábor Teperics Károly

 

TGOE0530

Határontúli közösségek

és a tanulmányi célú migráció

Teperics Károly

2+0

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:24