Prof. Dr. Kozma Gábor

Prof. Dr. Kozma Gábor

Prof. Dr. Kozma Gábor
tanszékvezető, oktatási dékánhelyettes
Szervezeti egység
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Földtudományi Intézet, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Központi telefonszám
Cím
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Emelet, ajtó
1. emelet, 123 (tanszékvezetői iroda)

Tanulmányok

1998 - 1999

Doktori (PhD) képzés

Kossuth Lajos Tudományegyetem

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

1994 - 1997

terület- és településfejlesztési specializáltságú szociológus

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

1985 - 1990

okleves történelem-földrajz szakos középiskolai tanár

Kossuth Lajos Tudományegyetem

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Szakmai tapasztalat

2019

egyetemi tanár

DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

2008 - 2019

egyetemi docens

DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

1999 - 2008

egyetemi adjunktus

DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

1994 - 1999

egyetemi tanársegéd

KLTE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

1992 - 1994

tudományos segédmunkatárs

KLTE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

1990 - 1992

tudományos ösztöndíjas

Magyar Tudományos Akadémia

Megbízatások/beosztások

2017

oktatási dékánhelyettes

Debreceni Egyetem Trmészettudományi és Technológiai Kar

2010

tanszékvezető

DE TTK Földtudományi Intézet Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

2013 - 2016

intézetigazgató

DE TTK Földtudományi Intézet

2008 - 2013

pályázati dékáni tanácsadó

Debreceni Egyetem Trmészettudományi és Technológiai Kar

Tudományos minősítés/cím

2018

MTA Doktora (DSc, földtudományok)

Magyar Tudományos Akadémia

A posztindusztriális települések modern funkcióinak társadalomföldrajzi vizsgálata

2007

Habilitáció (földtudományok)

Debreceni Egyetem

1999

PhD fokozat (földtudományok)

Debreceni Egyetem

A városmarketing elemeinek alkalmazása Debrecenben a rendszerváltás után

Tudományos érdekődés

regionális politika

városfejlesztés

önkormányzatok gazdálkodása

sportföldrajz

Nyelvismeret

Anyanyelv: 

magyar

angol

B1

angol

B2

német

B1

német

B2

Tanulmányutak

1991 - 1992

Hollandia

Groningen

Groningeni Egyetem

1995

Hollandia

Groningen

Groningeni Egyetem

1998

Egyesült Királyság

London

London School of Economics

2001

Románia

Nagyvárad

Nagyváradi Egyetem

2002

Horvátország

Zágráb

2005

Szlovákia

Pozsony

2009

Belgium

Charleroi

2014

Lengyelország

Krakkó

2016

Ukrajna

Beregszász

2018

Románia

Nagyvárad

Társasági tagság

MTA

köztestületi tag

Magyar Földrajzi Társaság

tag

Magyar Regionális Tudományos Társaság

tag

Magyar Sporttudományi Társaság

tag

Díjak/kitüntetések

2016

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Magyar Köztársaság

2008

Pro Geographia

Magyar Földrajzi Társaság

Pályázati tevékenységek

1994 - 1997

Debrecen város image-jének vizsgálata a hazai és külföldi befektetők és saját lakossága körében (OTKA)

témavezető

1995

Hollandiai városok marketingtevékenységének vizsgálata, Világbanki kölcsönből finanszírozott fiatal kutató OTKA-pályázat

témavezető

1997 - 1999

Kiállítások és vásárok vizsgálata Északkelet-Magyarország három nagyvárosában, Central European University, Research Support Scheme

témavezető

1998 - 2001

A városmarketing elemeinek alkalmazása három Északkelet-magyarországi nagyvárosban (Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza), OTKA pályázat

témavezető

2000 - 2002

Az északkelet-magyarországi települések gazdálkodásának földrajzi szempontú vizsgálata, Magyar Tudományos Akadémia, Bolyai-ösztöndíj

témavezető

2003 - 2005

Társadalmi és politikai változások Hajdú-Bihar megyében az 1990-es évtizedben, OTKA pályázat

témaezető

2005 - 2006

A terület- és településmarketing, valamint A határmentiség elmélete és gyakorlata tárgyak angol nyelvű oktatási anyagának kidolgozása, TEMPUS, Világ - Nyelv / Nyelv + szakma felsőfokon / Tantervfejlesztés

témavezető

2011 - 2013

A sport településfejlesztési és településföldrajzi szerepének vizsgálata a magyarországi regionális központokban (Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Veszprém), Magyar Tudományos Akadémia, Bolyai ösztöndíj

témavezető

2011

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs, HURO/0901/097/2.3.1

Debreceni Egyetem alprogramjának vezetője

2010 - 2011

Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz, TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030

Debreceni Egyetem alprogramjának vezetője

2012 - 2013

Cross Border Doctoral Programs Consortium, HURO/1001/184/2.3.1.

Debreceni Egyetem alprogramjának vezetője

2012 - 2013

Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület mesterszakjaihoz, TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011- 0025

Debreceni Egyetem alprogramjának vezetője

2013 - 2014

DEnzero - Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Társadalomföldrajzi munkacsoport vezetője

2017 - 2020

Debrecen Venture Catapult Program, EFOP-3.6.1-16-2016-00022

Debreceni Egyetem TTK Földtudományi Intézet alprogramjának koordinátora

1995 - 1998

A Kárpátok Eurorégió jelentőségének politikai-földrajzi elemzése, OTKA pályázat

kutató

1999 - 2000

A Kárpátok Eurorégió a régiók Európájában, OKTK pályázat

kutató

2000 - 2003

A határmentiség és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok társadalomföldrajzi vizsgálata a Kárpát-medence északkeleti részén, OTKA pályázat

kutató

2004 - 2007

Az új schengeni határok és a határmentiség társadalmi (etnikai) és gazdasági hatásai Magyarország északkeleti határai mentén, OKTK pályázat

kutató

2013

„ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért ÉszakkeletMagyarországon: TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010

kutató

2015 - 2017

3. misszió'' Sport és tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon: TÁMOP4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0001

kutató

Szcientometriai adatok

Publikációk

MTMT

Tudományos publikációk

Google Scholar

Idézetek száma: 

853

Független hivatkozások száma: 

718

Hirsch-index: 

16

Fokozatot szerzett PhD hallgatók száma: 

6

Szakdolgozók száma: 

160

OTDK-n helyezést elnyert hallgatók száma: 

2

Egyéb információ

Folyóirat szerkesztőbizottsági tagság

Eurolimes, GeoJournal of Tourism and Geosites, GeoSport for Society, Folia Geographica, Földrajzi Közlemények, Journal of Geography, Annals of the University of Oradea – Series Geography

Lektorálási tevékenység

Geojournal of Tourism and Geosites

Településföldrajzi Tanulmányok

Területi Statisztika

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 14. 10:15