Bemutatkozás - Ásvány- és Földtani Tanszék

Kedves Érdeklődő! Köszöntöm az Ásvány- és Földtani Tanszék honlapján!

Benkó ZsoltKérem, először engedje meg, hogy először röviden bemutassam tanszékünket!  

Tanszékünk a Debreceni Egyetemen Földtudományi Intézetén belül a geológia tudományát képviseli. A Tanszék kutatóinak kutatási területei lefedik a geológia majd összes szakterületét, beleértve az ásványtant, a kőzettant, az őslénytant, a teleptant, a rétegtant, szerkezeti földtant, a hidrogeológiát és a műszaki földtant. A magyar és angol nyelvű Földtudomány BSc vegyész MSc, stb. képzések keretében ásványtant, kőzettant, őslénytant, stb. oktatunk, de érdeklődő hallgatók számára lehetőség van megismerkedni a drágakő, az életnyomtudomány vagy meteorit kutatással is.

Tanszékünk története és a földtudományi kutatás a Debreceni Egyetemen közel 100 éves múltra tekint vissza. Évtizedes hagyományokkal rendelkezünk a Tokaji-hegység vulkanológiai kutatásában, a derivatográfia és a szekvenciasztratigráfia terén. A tanszék kutatási témái főleg ezekből a témákból nőttek ki, azonban követve a geológia modern kutatási irányait nyitottunk a modern geokémia (geokronológia, nemesgáz geokémia), a geomatemetika, a kozmokémia irányába is. Szoros együttműködést alakítottunk ki az Atommagkutató Intézettel és az Isotoptech Zrt-vel is. Kurzusokat tartunk vegyészek, biológusok, földrajztanárok és mérnökök számára. Tanszékünk oktatói számos más magyarországi egyetemen (ELTE, SZTE) tartanak kurzusokat.    

De miért is fontos a földtudományos képzés?

A XXI. század egyik nagy kihívása a földtudomány számára fogyatkozó energiahordozók (szénhidrogének, kőolaj, fölgáz); alapvető nem érces (homok, kavics, perlit, stb.) és érces (arany, ezüst, réz, cink, platina, palládium) nyersanyagtelepeinek feltárása, de új a modern technológiák számára szükséges nyersanyagforrások (Li, ritkaföldfémek) telepeinek feltárása is. A XX. század végét jellemző olcsó energiahordozók és a viszonylagos nyersanyagbőség idejének vége. A Föld növekvő lakossága és az új technológiák (chipek, űrkutatás, akkumulátorok, napelemek, hidrogén meghajtás) növekvő nyersanyagigényt és új kémiai elemek kutatását teszik szükségessé. Az egyes elemek telepeinek felkutatására, készleteinek becslésére, a bányászat során keletkező szennyezések feltárására csak a felkészült földtudományos szakemberek képesek.

Az elmúlt évtizedek globális szinten visszavetették a földtudományos kutatásokat és a szakemberképzést. Ennek következtében szakember hiány alakult és alakul ki ebben a tudományágban. Küldetésünk, hogy a hozzánk jelentkező és nálunk tanuló hallgatóknak egy olyan erős alapot adjunk a földtudomány minden területén, amelynek segítségével bármely egyetem MSc vagy PhD képzésén, de az iparban is versenyképesek lesznek. Oktatási portfóliónkat, tárgyainkat ennek megfelelően folyamatosan frissítjük és fejlesztjük.

Remélem rövid bemutatkozásunk elnyerte tetszését! Honlapunkon további információkat talál munkatársainkról, kutatási témáinkról, laborjainkról és legújabb eredményeinkről.      

Tisztelettel,

               Dr. Benkó Zsolt
   egyetemi docens, tanszékvezető

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:24