Bemutatkozás - Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Bemutatkozik a Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

 

     

     A Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéke a hazai geográfusok képzésében a geoinformatika és részben a geomorfológia specializációk gondozásáért és kutatói-oktatói utánpótlásáért felel. 2022-től indult el legújabb képzésünk, a geoinformatika MSc. A Tanszék  a BSc és MSc, valamint a PhD szintű képzésekben vesz részt a Földtudományi Intézeten belül, mindemellett a Biológiai és Ökológiai Intézet és a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar képzéseiben is szerepet vállal.

     Tanszékünk kezdeményezéseként indítottuk és 2010 óta szervezzük és lebonyolítjuk az országos Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítást. A konferencia az elmúlt években nemzetközivé vált, a növekvő számú külföldi vendég nyomán több angol nyelvű szekciót is biztosítunk a résztvevők számára.

      Kutatásaink többsége „A lito- és hidroszféra természetes és antropogén folyamatai ” c. doktori program keretei között valósul meg, amit a Tanszék nevének megfelelően két fő irány határoz meg, a természetföldrajz és a geoinformatika.

      A természetföldrajzi kutatások visszanyúlnak Kádár László, majd Borsy Zoltán idejére, és napjainkig fontos elemét képezi a vizsgálatainknak. A Tanszékhez tartozik a Komplex Környezetvizsgáló Laboratórium és egy nemzetközi szinten is egyedülálló szélcsatorna és folyóvizes terepasztal.

      A geoinformatikai kutatási irány jól illeszkedik a már meglévő tudásanyaghoz, és módszertanával biztosítja a számszerűsíthető eredményeket, melyek ma már a tudományos kutatások elengedhetetlen elemei. Ehhez több nagypontosságú GPS, mérőállomás és drón, valamint két térszkenner és egy spektrométer áll rendelkezésünkre.

Főbb kutatási tevékenységeink:

  • ártéri üledékek lerakódásának törvényszerűségeinek a feltárása;   
  • talajok szélerózió-érzékenysége;
  • az Alföld felszínfejlődésének a vizsgálata;
  • az alföldi folyók mederváltozásainak vizsgálata;
  • digitális domborzatmodellek összehasonlító elemzése;
  • módszertani vizsgálatok a drón alapú ortofotók és digitális felszínmodellek készítésében;
  • tetőfedő anyagok azonosítása távérzékelt adatokkal;
  • objektumok (épületek, tetősíkok, töbrök, ártéri formák) kinyerése légi lézerszkennelt állományokból;
  • a tájanalízis kvantitatív lehetőségeinek a vizsgálata;
  • gépi tanulás (machine learning) és mélytanulás (deep learning) alkalmazása a feldolgozásokban.

Tanszékünk tevékenységét mind az oktatás, mind a kutatás terén a legújabb kihívásoknak való minőségi megfelelés határozza meg. A jövőben is az új módszerek kidolgozása, valamint technológiák elsajátítása és alkalmazása a célunk.

Dr. Szabó Szilárd, tanszékvezető

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 10. 10:37